Αρχείο ετικέτας κατανόηση θέματος

Πώς κατανοώ ένα θέμα; Πώς οργανώνω το πλάνο εργασίας μου; Είμαστε δημιουργοί της γνώσης;

Οι ερευνητικές εργασίες πρωτοεφαρμόστηκαν, ως διδακτικό και ερευνητικό σχήμα, πέρυσι στην Α΄ Λυκείου. Από τη φετινή χρονιά, το μάθημα, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με την πείρα μιας χρονιάς, προεκτείνεται στη Β΄ Λυκείου. Ουσιαστική και πολλά υποσχόμενη αυτή η διδακτική διερεύνηση του μαθήματος. Αρχίζουμε πλέον, όλοι μας να κατανοούμε το μέγα αυτονόητο της διδακτικής πράξης: σημασία δεν έχει το να αποθησαυρίζω και να αποθηκεύω στη μνήμη μου έτοιμα πακέτα γνώσεων. Το ουσιώδες είναι να αναζητώ τη γνώση και να χαίρομαι τη χαρά της αναζήτησης και πρωτίστως, της ανακάλυψης!

Αυτό το αξίωμα, ως κυρίαρχη ουσία της διδακτικής, αναδεικνύει το μαθητή σε αναζητητή της γνώσης. Μαθαίνει δηλαδή ο μαθητής να ανιχνεύει καινούρια μαθησιακά περιβάλλοντα. Ιδιαίτερα μαθαίνει και αποκτά τη δεξιότητα να επισημαίνει, με τη διαδικτυακή διερεύνηση, να αξιολογεί και, τελικά, να επιλέγει όσα γνωσιακά στοιχεία προαπαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου που έχει αναλάβει. Αυτός ο τρόπος αναζήτησης, ανεύρεσης, αξιολόγησης, επιλογής και αξιοποίησης της γνώσης καθιστά, τελικά, το μαθητή συν-δημιουργό της γνωσιακής και μαθησιακής του εξέλιξης.

 Πώς λοιπόν πρέπει καταρχήν να συν-εργαστούμε σε ένα θέμα και να οργανώσουμε αποτελεσματικότερα μια ερευνητική εργασία;

Το πρώτο αυτονόητο βήμα είναι η επιλογή του θέματος μέσα από συγκεκριμένους θεματικούς κύκλους και η προσπάθεια πλήρους κατανόησης του θέματος, μαζί φυσικά με τη διάσπασή του σε μικρότερα και πιο κατανοητά υποθέματα. Το δεύτερο, μέσα πάντα από συγκεκριμένα ερευνητικά βήματα, είναι η κατάστρωση ενός σχεδίου, ενός πλάνου εργασίας.

Παρουσιάζονται, λοιπόν, στη νέα ιστονησίδα εκπαίδευσης και πολιτισμού, τη Φιλογνωσία, τα πρώτα κρίσιμα βήματα που είναι απαραίτητο να γίνουν, ώστε μία ερευνητική εργασία να ξεκινήσει σε σωστές βάσεις (πηγή:  Kεφ. 01, βιβλίο «Ψηφιακές Ερευνητικές Εργασίες»).

ΝΠ, ΓΚ, 21/08/2012

Η οπτική βίωση των κειμένων: μια καινοτόμος μέθοδος προσέγγισης

Η ανάγνωση ενός ποιητικού κειμένου είναι το πρώτο βήμα για την κατανόησή του. Είναι η πρώτη, χρονικά, πρόσληψη της ποιητικής γραφής. Πρόκειται, φυσικά, για μια πρωτοβάθμια ακουστική απόλαυση. Ως συνολική, όμως, διαδικασία, η αναγνωστική πράξη συνιστά αυτόνομο γεγονός. Αποτελεί προϋπόθεση για να λειτουργήσει το γεγονός της απόλαυσης του ποιητικού κειμένου. Είναι, ακριβώς, η απόλαυση που μας προσφέρει το πρώτο άκουσμα ενός ποιητικού κειμένου…

Ο κάθε άνθρωπος δεν είναι πάντα εύκολο να λειτουργήσει ως αυτόνομος και αυτοδύναμος αναγνώστης. Για να φτάσει σε ένα επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας, πρέπει υποχρεωτικά να περάσει πρώτα από ένα άλλο στάδιο: να μάθει και να κατακτήσει την τέχνη και την τεχνική της ανάγνωσης

Μια τεχνική σταδιακής μύησης στους αναγνωστικούς τρόπους, είναι αυτό που εδώ το ονομάζουμε “οπτική βίωση” του ποιητικού κειμένου. Πρόκειται για ένα είδος και μια μορφή πρωτοβάθμιας και “εξωτερικής” ανίχνευσης της ποιητικής γραφής. Αυτή η  πρωτοβάθμια ανίχνευση αποσκοπεί στο να επισημάνει ο αναγνώστης οτιδήποτε υποπίπτει άμεσα στην όρασή του…

Για να φανεί, όμως, πληρέστερα και εμπράγματα η όλη διαδικασία της “οπτικής” βίωσης, είναι αναγκαίο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το κείμενο που ακολουθεί, είναι παρμένο από τους Προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελύτη και καταδείχνει τι ακριβώς είναι ο γεωμετρημένος ποιητικός λόγος

Optiki_Biosi (pdf)

ΝΠ, 19/04/2012

Η παραγωγή λόγου στο Λύκειο

Τα διάφορα θέματα των ερευνητικών εργασιών εντάσσονται, όπως είναι γνωστό, σε συγκεκριμένους θεματικούς κύκλους. Αυτονόητο ότι οι κύκλοι αυτοί δε χωρίζονται μεταξύ τους με τρόπο στεγανό. Τέμνονται και αλληλοσχετίζονται. Παράλληλα, παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο εύρος, για να μπορούν να περιέχουν ποικίλα θέματα. Το παρακάτω θέμα που έχουμε επιλέξει, πρωτογενώς εντάσσεται στην Παραγωγή λόγου. Διευρυνόμενο, όμως, αποκτά χαρακτήρα ερευνητικής εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος μας παραμένει ίδιος: να δείξουμε δηλαδή γενικά τη μεθοδολογία προσέγγισης.

Ας υποθέσουμε ότι σε μια λυκειακή τάξη τίθεται ως θέμα για ανάπτυξη το εξής:

Η καθημερινή εργασία τι είναι για σας;

  • Μια μορφή λύτρωσης, ένας δηλαδή τρόπος να «ξεχνά» κανείς τα πιεστικά προβλήματά του της καθημερινότητας;
  • Ένα μέσο για να αναδείξει κανείς την προσωπικότητά του και να καταστεί παραγωγικός για το κοινωνικό σύνολο;
  • Μια μορφή καθημερινής δουλείας, σκλαβιάς δηλαδή, στην οποία όλοι μας από ανάγκη υποτασσόμεθα;

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τι απόψεις μπορούν να αναπτυχθούν;

Paragogi_Logou

ΝΠ, 05/01/2012

Διαλέγω και κατανοώ το θέμα της εργασίας

P1_Epilogi_Thematos.pdf