Αρχείο ετικέτας wiki

Παγκόσμιες Κοινότητες Εκπαιδευτικών για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού…

Σύμφωνα με τις θέσεις της σημαντικής πρωτοβουλίας Connected Educators, υπάρχει «χωρική» οριοθέτηση των επιμέρους δικτύων ενός Εκπαιδευτικού και η επαγγελματική του ανάπτυξη θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τους παρακάτω τρείς άξονες – εμπεριεχόμενους κύκλους (η οποία διαγραμματικά απεικονίζεται στο σχήμα):

  • τα Προσωπικά Δίκτυα Μάθησης (PLN: Personal Learning Network)
  • οι Κοινότητες Πρακτικής (CoP: Communities of Practice), και
  • η Κοινότητα Επαγγελματικής Μάθησης (PLC: Professional Learning Community).

Τα Προσωπικά Δίκτυα Μάθησης (Tobin 1998) συνιστούν μια ομάδα ατόμων οι οποίοι μπορούν να καθοδηγήσουν τη μάθηση, να αναδείξουν ευκαιρίες για μάθηση, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να μεταδώσουν τα οφέλη της δικιάς τους εμπειρίας και γνώσης. Η Κοινότητα Πρακτικής ορίζεται ως μια ομάδα ατόμων τα οποία συμμετέχουν σε μια κοινή δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν την κοινή τους ταυτότητα με την εμπλοκή τους και τη συνεισφορά τους στην πρακτική των κοινοτήτων τους (Wegner et al 2002). [Περισσότερο υλικό στο PLN της Έλενας Ελληνιάδου].

Πηγή: ...
Πηγή: connectededucators.org/cem/professionallearning

Στην εικόνα οι τρείς άξονες παρουσιάζονται ως διασυνδεδεμένα επίπεδα της επαγγελματικής μάθησης. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται τα Professional Learning Communities μέλη των οποίων είναι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η διοίκηση του σχολείου και οι μαθητές (τοπικό επίπεδο). Στη συνέχεια βρίσκεται το επίπεδο των Communities of Practice μέλη των οποίων είναι εξειδικευμένου ενδιαφέροντος ομάδες και άλλοι καθηγητές (διαδικτυακό επίπεδο) και στην κορυφή βρίσκεται το επίπεδο του Personal Learning Network (παγκόσμιο επίπεδο).

To Connected Educators Community παρέχει μία εντυπωσιακή λίστα με εκατοντάδες κοινότητες εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο, από τις οποίες επιλέξαμε ενδεικτικά τις παρακάτω σημαντικές και πολυπληθείς:

Edutopia (www.edutopia.org)

Ένα από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα δίκτυα για την Κ-12 εκπαίδευση, με συνεχή πολύχρονη παρουσία, πολλές αναρτήσεις μεγάλης ποικιλίας άρθρων, με έμφαση σε πρακτικές στην τάξη και το σχολείο, το οποίο διαμοιράζει παράλληλα και εκπαιδευτικό υλικό, από τον οργανισμό George Lucas Educational Foundation.

 Partners In Learning (pil-network.com)

Αποτελεί παράδειγμα Professional Learning Community καθώς προσφέρει πρόσβαση σε λογισμικό και εργαλεία τα οποία θα ενισχύσουν την εμπλοκή του μαθητή στην τάξη, πρόσβαση σε μαθησιακές δραστηριότητες και βέλτιστες πρακτικές, ICT tutorials τα οποία έχουν δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς με σκοπό την αύξηση των μαθητικών επιτευγμάτων ενώ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην παγκόσμια συζήτηση που αφορά την εκπαίδευση και την τεχνολογία.

Classroom20 (www.classroom20.com)

To CLASSROOM2.0 είναι ένα κοινωνικό δίκτυο του οποίου οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον στη χρήση του Web2.0, των κοινωνικά δικτύων και συμμετοχικών τεχνολογιών εντός της αίθουσας διδασκαλίας. Η κοινότητα αριθμεί σχεδόν 80.000 μέλη από 2.000 χώρες. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις καθώς και να βρουν και να δημιουργήσουν δεσμούς με συναδέλφους τους. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σελίδας για το κάθε χρήστη, forum συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, προσωπικά blog των μελών, δυνατότητα chat, wiki κ.α.

EdLeader21 (edleadercom)

Αποτελεί μια κοινότητα επαγγελματικής μάθησης (Personal Learning Community) η οποία απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ηγέτες του 21ου αιώνα. Αποτελεί ένα εθνικό δίκτυο ηγετών, περιφερειών και σχολείων, με εστίαση στην εφαρμογή των 4C’s (critical thinking, communication, collaboration, creativity) στην εκπαίδευση. Στις υπηρεσίες που προσφέρουν συγκαταλέγονται συνεδρίες στρατηγικής (strategy session), workshops, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) και ομιλίες.

The Educator’s PLN (ning.com)

Δίκτυο προσωπικής μάθησης το οποίο προσφέρει στα μέλη του δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σελίδας, δημιουργία προφίλ χρήστη, chat, αρχεία βίντεο, forums και blogs, κλπ.

 Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης (ning.com)

Και ένα ελληνικό κοινωνικό δίκτυο με σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ατόμων τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην παιδαγωγική αξιοποίηση logo-like και «constructionism» περιβαλλόντων. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως βήμα διαλόγου και αλληλοϋποστήριξης στην προσπάθεια αναβάθμισης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

ΓΚ, 05/10/2015

Σημείωση: Η 5η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από την UNESCO, από το 1994, ως «Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού» (World Teachers’ Day) και γιορτάζεται από τη διεθνή κοινότητα με ποικίλες εκδηλώσεις. Ελάχιστο δείγμα είναι και η κατάθεση στεφάνου από μαθητές στο «Μνημείο του Έλληνα Δασκάλου» (που βρίσκεται στην πλατεία Μαδρίτη, πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον), με τη σχετικό άρθρο στο we.gr.

Οργανώνω και αναγνωρίζω δομές πληροφοριών και διαδικτύου

Πώς ορίζουμε, αναπαριστάμε και, εν τέλει, οργανώνουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν πλέον ένα από τα σημαντικότερα «αγαθά» της εποχής μας;

Ένας ασύλληπτος όγκος από τις πληροφορίες αυτές, δομημένος ή μη, χρήσιμος ή μη, αξιοποιήσιμος ή μη, υπάρχει αναρτημένος, σε ποικίλες μορφές, σε εκατομμύρια δικτυακούς τόπους, τους οποίους και κατηγοριοποιούμε, ώστε να μπορούμε εύκολα να αναγνωρίζουμε.

Circle_Data

Οι επικρατέστερες απόψεις για τις γνώσεις είναι ότι τις οικοδομούμε παρά τις μεταδίδουμε. Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης είναι η «κατάκτηση» (οικοδόμηση) γνώσεων που αντιστοιχούν σε καταστάσεις και γεγονότα. Πώς σχετίζονται όμως οι πληροφορίες με τις γνώσεις και πώς, με τη σειρά τους, τα δεδομένα με τις πληροφορίες;

Μια προσπάθεια οργάνωσης δεδομένων και πληροφοριών, με τις πιο βασικές δομές, παρουσιάζεται στις παρακάτω σελίδες…

 

ΓΚ, 31/08/2014

 

 

Οι κοινότητες μάθησης οδήγησαν στη δημιουργία νέων εργαλείων, ή τα εργαλεία δημιουργούν κοινότητες μάθησης;

Με δεδομένη την ύπαρξη μιας απίστευτα πλέον αχανούς ποσότητας πληροφοριών, ειδικότερα μάλιστα στις δισεκατομμύρια σελίδες του παγκόσμιου ιστού, υπάρχει η θεμελιώδης ανάγκη αυτή η πληροφορία να είναι καλά οργανωμένη αλλά και εμείς, συνθέτοντας νέα πληροφορία, να την οργανώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέρα όμως από την καλά οργανωμένη πληροφορία, ίσως πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε ποιες, από όλες αυτές τις πληροφορίες, συνιστούν για εμάς ένα προσωπικό «δίκτυο» ενημέρωσης, μάθησης και οργάνωσής της…

Το ερώτημα λοιπόν που θέσαμε στον τίτλο, είναι πολύ δύσκολο, και σίγουρα δεν θα το διερευνήσουμε στο πλαίσιο αυτής της δημοσίευσης! Βασικός στόχος της είναι μόνο να παραθέσει κάποιες σημαντικές σχετικές πηγές, αλλά κυρίως πως μια παλιά ιδέα (οι κοινότητες μάθησης), μπορεί να πάρει μια νέα «μορφή», ως PLNs, δηλαδή Personal Learning Networks, μέσα από τα νέα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων. Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες σχετικές αναφορές (π.χ. το PLN – Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης).

Σε συνέχεια μιας παρουσίασης (που έγινε στα ΠΑΚΕ Αττικής 13/02/2012, βλέπε και «Γνώσεις και Πληροφορίες – Blogs και Wikis…» στις 20/09/2011), συνεχίζουμε με μια νέα πιο εστιασμένη παρουσίαση για ενδεικτικές ιδέες και εργαλεία Web 2.0 με τα οποία μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα Προσωπικό Δίκτυο Μάθησης. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε (ελπίζουμε σύντομα)!

Κοινότητες Μάθησης: Μέθοδοι και πρακτικές δημιουργίας και υποστήριξης

Πηγές:

Bloom_Digital_Taxonomy-v3

Creating_Connecting

Learning_Communities

PLN_Weisgerber_Butler

Understanding_Virtual_Pedagogies_IdeasLAB

Web2_Framework

Blooms_Qicksheets-281

 ΓΚ, 13/02/2012

Wikis: διαδικτυακά περιβάλλοντα στα οποία δουλεύουμε ταυτόχρονα…

Σε κάποιες ερευνητικές εργασίες, είναι πιο αποτελεσματικό ή μπορεί να είναι και  απαραίτητο, οι διάφορες ομάδες των μαθητών να δουλεύουν ταυτόχρονα την εργασία τους σε ένα κοινό διαδικτυακό χώρο. Θέλουμε δηλαδή πολλοί μαθητές, είτε ατομικά είτε σε ομάδες, να εργάζονται ταυτόχρονα για ένα κοινό έργο και να το μοιράζονται μεταξύ τους ή με άλλους (π.χ. δημιουργία ενός λεξιλογίου, ενός χρονολογίου, διαφορετικών βιογραφιών, καλλιτεχνικών έργων,  ή γενικότερα μιας θεματικής ενότητας και ενός γνωστικού αντικειμένου με πολλές υπο-ενότητες).

Κάποιες φορές συμβαίνει και οι ομάδες δημιουργίας ενός «τεχνήματος», να βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, οι οποίες μπορεί να είναι διαμοιρασμένες ακόμη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια εντυπωσιακή τέτοια περίπτωση είναι και το βραβευμένο παγκοσμίως έργο: «Greetings From The World – GFTW«.

Τις παραπάνω απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιήσουν τα wikis, τα οποία είναι διαδικτυακά περιβάλλοντα δημιουργίας συλλογικού περιεχομένου, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε χρήστη να συμβάλλει στην ταυτόχρονη δημιουργία ή τροποποίηση κάθε μορφής περιεχομένου (κειμένου ή/και πολυμεσικού υλικού), χωρίς κατ’ ανάγκη να ανήκει σε κάποιον.

Κάθε στιγμή, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τη σελίδα τους, όπως φαίνεται στους υπόλοιπους χρήστες, πριν αλλά και μετά από τις αλλαγές που πραγματοποιούν, δημιουργώντας ιστοσελίδες πολύ εύκολα, χωρίς καμία γνώση προγραμματισμού. Η εγγραφή των χρηστών είναι συνήθως ελεύθερη ενώ ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέτει πληροφορίες σε μία σελίδα χωρίς περιορισμό.

Πολλά από τα wikis (Wikipedia, Flicker, Slideshare, Pinterest, YouTube, Edutube) με την εμπεριεχόμενη ιδιότητά τους να δημιουργούν τεράστιες κοινότητες ατόμων, μετασχηματίζονται πλέον σε κοινωνικά μέσα (social media), τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και για αναζήτηση – επιλογή υλικού αλλά και για δημοσίευση του περιεχομένου μιας ερευνητικής εργασίας.

Αν θέλετε να ξεκινήσετε κατευθείαν μια τέτοια προσπάθεια χωρίς ψάξιμο και ιδιαίτερες απαιτήσεις θα συνιστούσαμε δύο περιβάλλοντα: τα wikispaces (είναι από τα πιο διαδεδομένα wikis) και το wordpress (είναι από τα πιο διαδεδομένα blogs, όπου άλλωστε είναι φτιαγμένο και το παρόν ιστολόγιο).

Αν θέλετε να το ψάξετε, αρκεί να πλοηγηθείτε στην παρακάτω διεύθυνση, μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή διαδικτυακών τόπων με αναφορά σε ορισμούς, εργαλεία, παραδείγματα και συγκρίσεις των πιο διαδεδομένων wikis:

www.livebinders.com/play/play/222634 (Πηγή: www.schoolofthefuture.gr/km)

ΓΚ, 21/01/2012

Γνώσεις και Πληροφορίες – Blogs και Wikis…

14 Φιλόλογοι, 6 Φυσικοί και 2 Πληροφορικοί συζητούν με αφορμή τρία σχήματα (1) [ικανότητες [γνώσεις, δεξιότητες, αξίες]] (2) [ικανότητες [γνώσεις [πληροφορίες [δεδομένα]]]] (3) [sites, blogs, wikis] και μια ενότητα για τα «Εργαλεία Web 2.0 στην Τάξη» (στα ΠΑΚΕ Αττικής 20/09/2011)… Δύσκολο να καταλήξουμε στο κοινά αποδεκτό! Ερωτήματα αλλά και ποικίλες απαντήσεις. «στο blog υπάρχει «συμφωνημένη» γνώση;»,  «το ίδιο το blog μπορεί να αξιοποιηθεί ως μαθησιακό αντικείμενο;», «πώς μπορεί η «αντικειμενικότητα» να είναι κριτήριο αξιολόγησης πηγών-υλικού;», «εκπαιδευτικό σενάριο είναι μια ροή, όχι κατ’ ανάγκη γραμμική, μαθησιακών αντικειμένων;», «υπάρχει μεθοδολογία αξιολόγησης σεναρίων;», «μαθησιακά αντικείμενα βρίσκουμε πολλά. καλά, πιστοποιημένα όμως σενάρια;», «πώς να προλάβω να μελετήσω όλες αυτές τις πληροφορίες;», «γιατί να ενημερωθώ για τα εκατοντάδες εργαλεία;» και πολλά ακόμη ερωτήματα με αποκλίνουσες απαντήσεις…

Blogs_Wikis

ΓΚ, 20/09/2011